there are things in your life that you’re looking forward to, you make it your goal some kind of but when you reach it, it just hurts, tortures you… sweetie, i’m sorry. i know you need me. just feel free to call me.

a weird dream i had last night… Karine Polwart… we were friends… she came to armenia again. we spent all the time together.
it’s funny. i haven’t listened to Karine’s music for ages. i was kind of bored. now i’m going to turn on the stereo and listen to her songs…

it’s sad… no one to share… no one to talk to… where’s Am? i emailed her and told it’s important to see her. she promised me to call… but where’s she? i think she’s the only one to whom i can be as open as i need. it hurts kind of when i keep all those wonderful memories and thoughts inside myself. i shared a little with Mariana. perhaps i should try with her more…
yeah, i’m back and organizing meetings with my friends. 2 days ago i thought i care less about them than they do. i was mistaken. so again i love my friends more. again i care about them more. and for what?

Վերադարձ Լեհաստանից

Ահա ես վերադարձել եմ: Այնքա˜ն բան կա կիսվելու, այնքա˜ն բան կա պատմելու: Վերադարձել եմ մի կտոր դրախտից:

Ինձ դուր եկան այնտեղ գտնվող բոլոր մարդիկ: Այնքա˜ն դժվար էր նրանցից հեռանալը: Բոլորին կարոտելու եմ… Ամեն մեկին այդ բոլոր երկրներից… Հետաքրքիր է՝ երբևէ նորից կհանդիպե՞մ նրանց:
Շատ ժամանակ անցկացրի Աստծո հետ, զրուցեցի Նրա հետ: Իմ մասին շատ բաներ հայտնաբերեցի, որոնք նախկինում չգիտեի: Շատ սովորեցի ամեն ինչի մասին: Շնորհակալ եմ Աստված:

Կարուսել

Ոչ վե՛րջ կա, ոչ ըսկի՛զբ այս երգում

Byurakn

Writer

Անձնական տարածք

Մտնելուց առաջ ոտքներդ սրբեք

How I Lost My Chains

I've Learned The Most Unlearning Everything I've Ever Known

frauke's foodelicious fritid

baking across borders - exploring new recipes from Denmark and around the world

The Miscellany Room

Life is Easy; I suck

stof tot stof

Over dood, rouw en literatuur / On death, grief, and literature

MidiMike

A Life's Worth of Observations from a Songwriter and Sound Engineer

exoligu

De ce este nevoie de îndrăzneală pentru a gândi cu propria minte?

followthevoid

Writing and Musing

imandes

politics and philosophics

gayaneatoyan

Harmony with nature

Expat in Denmark Blog

Thoughts, observations, analysis and thematic coverage by Expat in Denmark & Friends

arpy maghakyan

articles by me